Amazon ERROR 8016

Amazon ERROR 8016

Co je Amazon ERROR 8016?

Tato chyba je způsobena tím, že data, která jste poskytli Amazonu, nejsou dostatečná pro správné vytvoření variačního vztahu mezi vašimi nadřazenými produkty a vašimi podřízenými produkty - Parent a Child produkt.

Jak Amazon ERROR 8016 Vyřešit?

Zkontrolujte v Hlavním produktu (Parent) povinné položky k vyplnění na kartě produktu. Pokud svítí na produktu cokoliv červěně, je potřeba doplnit tuto informaci v hlavním produktu. Zkontrolujte i "child produkty" - varianty tohoto produktu.