Amazon ERROR 99038

Amazon ERROR 99038

Co způsobuje chybu 99038?

Tato chyba nastává, pokud jsou v popisu nebo názvu produktu použity neplatné znaky - děje se to hlavně u exportu dat do Amazonu. Především v kódu HTML je třeba hlídat nepovolené znaky, protože chyba se zobrazí i při jediném nepovoleném znaku - takový kód Amazon nerozpoznává a nepustí vás dál.

Amazon bohužel neposkytuje jasné informace o povolených znacích.

Jak chybu 99038 vyřešit a zároveň jí předcházet?

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte zkontrolovat záložku "Data Definition" v souborech, které jsou specifické pro danou kategorii. Pak zadejte hodnoty založené pouze na přijatých hodnotách (tj. bez použití speciálních znaků v HTML kódu)

Celý problém lze také napravit vytvořením pravidla, které odstraní HTML text v poli popisu nebo vytvořením pravidla, které odstraní pouze konkrétní znak. Metodou pokus omyl lze zjistit, které znaky nejsou povoleny, abyste mohli vytvořit pravidla pro odstranění nebo úpravu svého textu, a mohli tak produkty publikovat.

Ručně je třeba postupovat následovně:

Produkty > vyberte příslušný produkt > záložka Popis produktu > vyberte popis produktu > CTRL + C > klikněte na symbol </> a vymažte celé html > klikněte na aktualizovat > do prostoru pro popis vložte dříve zkopírovaný popis pomocí sekvence kláves: CTRL + ALT + V > uložit.

Chcete-li nastavit automatické čištění, postupujte podle následujících kroků:

Nastavení > Uživatelé Amazonu > příznak na uživateli > klikněte na upravit > zaškrtněte pole "amazon.subscriptions.dialogs.edit.removehtml" 

Na co si dát pozor?

Popis může obsahovat mezery, ale nesmí obsahovat klávesové znaky pro zalomení řádku a začátek dalšího (#0D a #0A) nebo tabulátor (#09). 

Nepoužívejte také html escape kódy.