Amazon ERROR 8541

Amazon ERROR 8541

Co je Amazon ERROR 8541?

Chybový kód 8541 na Seller Central znamená, že existuje konflikt mezi vámi odeslanými informacemi a tím, co Amazon uložil. Tato chyba je velmi častá a může se objevit u libovolného atributu, ale nejčastěji se objevuje při pokusu o aktualizaci základních informací o produktu. Základní informací o produktu myslíme např. typ produktu, název (TITLE) položky, název značky, výrobce a číslo modelu.

Jak Amazon ERROR 8541 Vyřešit?

Oprava velmi častého chybového kódu Amazon 8541 ( ERROR 8541) pomocí ruční úpravy produktu: Příkladem si ukážeme opravu u Názvu produktu, tento postup můžete použít ale u většiny chybových atributů.
-V Seller Central Amazon přejdete to seznamu produktů a dáte EDIT u produktu, který má problém s atributem.
- V části "Product Identity" aktualizujte název na požadovaný . Většinou bývá problém dílka názvu, která nesmá překročit 200 znaků.
- Zkraťte název produktu a zkontrolujte, zda se vám stále zobrazuje kód chyby 8541 ( ERROR 8541) - Pokud se vám stále zobrazuje chybová hláška, zkoušejte název upravovat, dokud ERROR nezmizí. Problémem mohou být i velká písmena, nepovolená slova atd.