Amazon ERROR 90111

Amazon ERROR 90111

Co způsobuje chybu 90111?

K této chybě dochází při použití neplatných hodnot v čísleném poli.

Jak chybu 90111 vyřešit a zároveň jí předcházet?

Chcete-li tuto chybu vyřešit, nahraďte neplatnou hodnotu jednou z platných hodnot.
Zkontrolujte kartu "Data Definition" ve Flat Files pro konkrétní kategorii, abyste zjistili, jak má být dané pole vyplněno.
Například při vyplňování pole Price (cena) je třeba zadat položku Currency (měna) s desetinným číslem (.) nebo čárkou (,), a to v závislosti na typu tržiště.
Abyste této chybě předcházeli, měli byste zkontrolovat záložky "Data Definition" a "Valid Values" pro danou kategorii, a zadat hodnoty na základě těchto záložek.