Amazon ERROR 90114

Amazon ERROR 90114

Co způsobuje chybu 90114?

K této chybě dochází pokud publikujete a/nebo upravujete produkt, jehož číselná hodnota je nižší než minimální povolená hodnota. Například hodnota "0" je nižší než minimální povolená hodnota 0.01.
Minimální hodnota 0,01 platí přinejmenším pro cenu a hmotnost.

Jak chybu 90114 vyřešit a zároveň jí předcházet?

Chcete-li tuto chybu vyřešit, ujistěte se, že je hodnota v rámci daného limitu.

Abyste chybě předcházeli, měla by vaše aplikace před odesláním feedů do Amazonu provést jejich validaci. Tak by mělo být zajištěno, že hodnota v polích Shipping Weight/ Price/ Standard Price je alespoň 0,01.

Všimněte si také, že pole ShippingWeightUnitOfMeasure je povinné, když zadáváte Shipping Weight. Toto pole má různé hodnoty, je třeba si tedy projít před vyplňováním jejich seznam.