Amazon ERROR 90202

Amazon ERROR 90202

Co způsobuje chybu 90202?

Každý produkt má u Amazonu své specifické identifikační číslo (ASIN). Tato chyba se objevuje za následujících okolností: Amazon omezil prodejcům na trhu prodej pod tímto ASIN s určitými podmínkami pro daný produkt. Například Amazon povoluje inzerovat pod konkrétním ASIN pouze použité zboží, ale vámi prodávané zboží je nové. Tato čísla tak brání prodejcům, aby vkládali své nabídky bez předchozího schválení.

Jak chybu 90902 vyřešit a zároveň jí předcházet?

Jakmile zjistíte tuto chybu, zkotrolujte, zda je uvedený typ podmínky v souboru správný.

Ujistěte se, že SKU, které uvádíte, má podmínku, která je povolena pro ASIN a daný typ produktu. Povolené podmínky pro konkrétní ASIN můžete zkontrolovat vyhledáním ASIN v nástroji Amazon "List A New Product" a zobrazením omezení pro výpis z Amazon Seller Central.

Můžete zkusit následující:

1. Jďete na "Channel>Mappings>Categories"

2. Vyhledejte Local Category a její zmapované vzdálené kategorie vašeho produktu, která obsahuje typ produktu. 

3. Poté můžete zkontrolovat, jaké podmínky jsou pro tento typ společností Amazon povoleny. 

Pokud se chyba stále zobrazuje, kontaktuje Seller Support ze svého účtu v Seller Central, abyste zjistili, proč mají dané produkty omezení a zda je vůbec možné je na Amazonu prodávat.

Teprve když obdržíte souhlas ze strany podpory, můžete tyto produkty nahrát.