Amazon ERROR 99001

Amazon ERROR 99001

Co způsobuje chybu 99001?

Tato chyba nastává, když ve vstupním feedu chybí povinné atributy nebo se objeví neplatné hodnoty.

Může se vám objevit například tato hláška: 

"Ve vašem vstupním souboru chybí sloupce nebo jsou jim přiřazeny neplatné hodnoty. Doplňte požadované sloupce nebo jim přiřaďte správné hodnoty a poté znovu odešlete svůj vstup."

Jak chybu 99001 vyřešit a zároveň jí předcházet?

Chcete-li tuto chybu vyřešit, zkontrolujte povinné atributy, které jsou specifické pro dané kategorie a jejich hodnoty (použijte nejnovější verzi XSD a Flat Files ze služby Seller Central).

Vypište všechny produkty, které hlásí chybu. Sdílejte je, abyste mohli zjistit, kde přesně je chyba a kde správná hodnota. Dokud nezískáte chybějící údaje, tyto produkty nenahrávejte. Posílejte je až tehdy, kdy budete mít doplněné všechny chybějcí údaje.

Potřebujete zjistit, jaké jsou požadovené atributy? Zkontrolujte u konkrétní kategorie "Data Definition". Potřebujete zjistit jaké jsou platné hodnoty? Zkontrolujte u dané kategorie "Valid Values".

Chcete-li si stáhnout šablonu pro konkrétní kategorii, přejděte na https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G1641

Chcete-li této chybě předcházet, vždy se ujistěte, že jsou vyplněny všechny povinné atributy a hodnoty jsou v souladu se záložkou "Valid values".