Amazon ERROR 99010

Amazon ERROR 99010

Co způsobuje chybu 99010?

K této chybě dochází, pokud v některém z povinných a zárověň podmíněných polích chybí hodnoty nebo jsou tyto hodnoty konfliktní. 

K chybě 99010 dochází, když chybí nebo jsou v rozporu hodnoty jednoho nebo více polí v podmíněně související skupině. Pole je podmíněně vyžadováno, pokud je nejprve vyplněno jiné samostatné, ale související pole.

Například následující tři sloupce tvoří skupinu a jsou podmíněně povinné, aby měly smysl:
1) sale_price
2) sale_from_date
3) sale_end_date.
Pokud chybí hodnota alespoň jednoho atributu ve skupině, záznam je odmítnut.

Jak chybu 99010 vyřešit a zároveň jí předcházet?

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte zajistit, aby byly všechny atributy v dané skupině vyplněné platnými hodnotami.

Abyste této chybě předešli, měli byste ještě před odesláním zkontrolovat záložky "Data Definition" a "Valid Values" v souborech specifických pro danou kategorii.

Mezi několik příkladů podmíněně povinných polí patří např.:

1. Pokud chcete nastavit u produktu slevu, musíte uvést datum zahájení prodeje se slevou a samozřejmě datum ukončení prodeje takto zpevněného produktu.

2. Pokud poskytujete slevu u produktu spolu s datem zahájení a datem ukončení prodeje, ale formát data je nesprávný (tj. DD_MM_RRRR), zobrazí se chyba.

3. Pokud uvádíte product_id, musíte uvést také product_id_type.

4. Pokud zadáváte např. "Parentage" (Rodičovství), musíte zadat také "variation theme".