ERROR 4000

Co je Amazon ERROR 4000?

Zakládáte produkt na Amazonu a objevil se vám Error 4000? 

  • Chyba s číslem 4000 vzniká v důsledku opakovaných chyb zpracování při nahrávání datového souboru. 
  • Může také znamenat, že nemáte povolení pro prodej v kategorii způsobem FBM. 

Jak se vyvarovat chybě 4000?

  • Zjistěte si přesné požadavky pro prodej v odpovídající kategorii.
  • Ujistěte se, že data, která na Amazon vkládáte jsou správná a splňují požadavky Amazonu pro odpovídající trh. 


Jak ERROR 4000 na Amazonu řešit?

Chcete-li tuto chybu vyřešit, zkontrolujte popis chyby.

  • Při této chybě Vám vyskočí okno s popisem chyby, kde vám Amazon konkrétně popíše chybové místo. V této chvíli tedy vyhledáte danou chybu, přepíšete údaje do správné formy a doufáte, že to takto Amazon už přijme. Někdy je za potřebí s opravou chyby pár minut počkat. Po opětovné aktualizaci souboru by vám mělo nahrání fungovat.
  • Pokud je chyba způsobena nepovolením prodeje v kategorii způsobem FBM, budete muset zaslat zboží na sklady Amazonu. Zasílání na sklady Amazonu podléhá daňovým podmínkám v rámci Evropské Unie. Nezasílejte proto zboží na sklad ve chvíli, kdy nemáte k dispozici certifikát o plátcovství daně v odpovídající zemi.