Jak změnit prodejní plán na Amazonu

Downgrade z profesionálního prodejce na Amazonu na individuálního prodejce

Pokud jste profesionální Amazon Seller a chcete přejít na individuální účet (Individual Seller) v Seller Central na Amazonu, můžete to udělat následujícím způsobem:

Přihlaste se do svého Seller Central účtu na Amazonu.

V horní části obrazovky najděte a klikněte na odkaz "Settings" (Nastavení).

V rozbalovacím menu vyberte možnost "Account Info" (Informace o účtu).

Na stránce "Account Info" přejděte dolů ke sekci "Your Services" (Vaše služby).

V této sekci uvidíte možnost "Switch to Individual Selling Plan" (Přepnout na individuální prodejní plán). Klikněte na odkaz "Switch" (Přepnout).

Bude vám zobrazeno varování s informacemi o změně. Přečtěte si ho důkladně a poté potvrďte, že chcete přejít na individuální prodejní plán.

Po potvrzení se váš účet přepne z profesionálního na individuální prodejní plán. Budete nyní účtováni poplatkem za prodej jednotlivých položek namísto měsíčního poplatku za profesionální účet.

Je důležité si uvědomit, že tato změna může ovlivnit některé funkce a výhody, které jsou dostupné pouze pro profesionální účty. Před provedením změny si proto pečlivě prostudujte informace a zvažte, jak to ovlivní vaše obchodní požadavky a potřeby.